1. Trang chủ
  2. Báo giá

Báo giá

Báo Giá Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga

STT Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga Đơn Vị Giá Thành
1 Tủ Bếp Cánh Sồi Nga Thùng Tủ Trên Dưới Cánh Sồi Nga M Dài 3.300.000 VNĐ
2 Tủ Bếp Cánh Sồi Nga Thùng Tủ Trên Sồi Nga Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 4.400.000 VNĐ
3 Tủ Bếp Cánh Sồi Nga Thùng Tủ Trên Sồi Nga Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 4.900.000 VNĐ
4 Tủ Bếp Gỗ Sồi Nga Sơn Trắng M Dài 4.000.000 VNĐ

Giá tủ bếp gỗ xoan đào HAG

STT Tủ Bếp Gỗ Xoan Đào Đơn Vị Giá Thành
1 Tủ Bếp Cánh Xoan Đào Thùng Tủ Trên Dưới Xoan Đào M Dài 3.900.000 VNĐ
2 Tủ Bếp Cánh Xoan Đào Thùng Tủ Trên Xoan Đào Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 4.700.000 VNĐ
3 Tủ Bếp Cánh Xoan Đào Thùng Tủ Trên Xoan Đào Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 5.300.000 VNĐ

Giá tủ bếp Acrylic an cường

STT Tủ Bếp Acrylic An Cường Đơn Vị Giá Thành
1 Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Min M Dài 5.000.000 VNĐ
2 Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Sồi M Dài 5.400.000 VNĐ
3 Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 5.900.000 VNĐ
4 Tủ Bếp Cánh Acrylic An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 6.100.000 VNĐ
5 Tủ Bếp Cánh Acylic An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Picomax M Dài 6.400.000 VNĐ

Giá tủ bếp Laminate

STT Tủ Bếp Laminate Đơn Vị Giá Thành
1 Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Min M Dài 4,100,000 VNĐ
2 Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Sồi M Dài 5,000,000 VNĐ
3 Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 5,200,000 VNĐ
4 Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 5,500,000 VNĐ
5 Tủ Bếp Cánh Laminate An Cường Thùng Tủ Trên Dưới Picomax M Dài 5,800,000 VNĐ


Giá tủ bếp MFC an cường + MDF

STT Tủ Bếp MFC An Cường Đơn Vị Giá Thành
1 Tủ Bếp Cánh MFC An Cường Thùng Trên Dưới Min M Dài 3,600,000 VNĐ
2 Tủ Bếp Cánh MFC An Cường Thùng Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 201 M Dài 4,300,000 VNĐ
3 Tủ Bếp Cánh MFC An Cường Thùng Trên Min Thùng Tủ Dưới Inox 304 M Dài 4,600,000 VNĐ

Báo giá tủ Áo

STT Tủ Quần Áo Đơn Vị Giá Thành
1 Tủ Áo Gỗ Sồi M2 3,000,000 VNĐ
2 Tủ Áo Gỗ Xoan Đào M2 3,500,000 VNĐ
3 Tủ Áo Gỗ Óc Chó M2 14,500,000 VNĐ
5 Tủ Áo Gỗ Dổi M2 8,000,000 VNĐ
6 Tủ Áo Gỗ Hương M2 19,500,000 VNĐ
 
7 Tủ Áo MFC An Cường M2 2,800,000 VNĐ
8 Tủ Áo MDF Răm Chống Ẩm M2 1,900,000 VNĐ
9 Tủ Áo Acrylic M2 3,000,000 VNĐ
10 Tủ Áo Laminate M2 3,000,000 VNĐ
11 Tủ Áo MDF An Cường Thùng Cánh M2 2,800,000VND

Báo Giá Giường Ngủ

STT Giường Ngủ Đơn Vị Giá Thành
1 Giường Ngủ Gỗ Sồi 1.8 x 2m 7,000,000 VNĐ
2 Giường Ngủ gỗ Xoan Đào 1.8 x 2m 9,000,000 VNĐ
3 Giường Ngủ Gỗ Hương 1.8 x 2m 22,500,000 VNĐ
4 Giường Ngủ Gỗ Dổi 1.8 x 2m 13,500,000 VNĐ
5 Giường Ngủ Gỗ óc Chó 1.8 x 2m 18,500,000 VNĐ
6 Giường Ngủ MFC An Cường 1.8 x 2m 7,000,000 VNĐ
7 Giường Ngủ Acrylic 1.8 x 2m 9,500,000 VNĐ
8 Giường Ngủ Laminate 1.8 x 2m 9,000,000 VNĐ

Báo Giá Kệ TiVi

STT Kệ TiVi Đơn Vị  
1 Kệ Tivi Gỗ Sồi M Dài 2,800,000 VNĐ
2 Kệ TiVi Gỗ Xoan Đào M Dài 3,500,000 VNĐ
3 Kệ TiVi MFC An Cường M Dài 2,300,000 VNĐ
4 Kệ TiVi Acrylic M Dài 3,500,000 VNĐ
5 Kệ TiVi Laminate M Dài 3,000,000 VNĐ

Báo Giá Bàn Ăn

STT Bàn Ăn Đơn Vị Giá Thành
1 Bàn Ăn Gỗ Sồi 6 ghế Bộ 6,500,000 VNĐ
2 Bàn Ăn Gỗ Xoan Đào 6 ghế Bộ 8,500,000 VNĐ